Program Re_Open UK

Euroline Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach programu działań dotyczących wkładu finansowanego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej:

„Zakup środków trwałych jako sposób na przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit”

Głównym celem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską jest ograniczenie negatywnego wpływu brexit na przedsiębiorstwo. Projekt związany jest z dotychczasowym rodzajem prowadzonej działalności i koncentruje się na zwiększeniu atrakcyjności oferty i uzyskaniu dodatkowych przychodów ze sprzedaży, co rekompensuje negatywne skutki brexit.

Całkowita wartość projektu: 

161 086,72 EUR

 Dofinansowane projektu:  

88 611,86 EUR