Robotyzacja

EUROLINE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Opracowanie i wdrożenie do praktyki gospodarczej EUROLINE nowatorskiego sposobu produkcji ram tapicerskich wyposażonych w sprężyny faliste, jako półproduktu w procesie wytwarzania mebli tapicerowanych, pozwalającego na zwiększenie produktywności, wydajności i jakości produkcji w ramach odpowiedzi na rynkowe zapotrzebowanie zwiększenia podaży”

Celem projektu jest realizacja badań przemysłowych i prac  rozwojowych prowadzących do opracowania i zweryfikowania nowatorskiej technologii produkcji ram  tapicerskich. Tym samym oferowane usługi, będące wynikiem realizacji projektu, przyczynią się do wzrostu konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie efektywności systemu produkcji i optymalizację nakładów.

Całkowita wartość projektu: 16 026 967,20 zł

 Dofinansowane ze środków UE: 7 421 215, 71 zł