Klauzula informacyjna dla kandydatów

Administratorem danych osobowych jest Euroline Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie, ul. Spółdzielcza 51,

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@euroline.com.pl 

Państwa dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych również w innych postępowaniach, to wtedy będziemy przetwarzali te dane również w innych rekrutacjach. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, to jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane będą przetwarzane do czasu:

  • do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko,
  • jeżeli zgoda została udzielona na inne rekrutacje  - do czasu cofnięcia zgody.
     

Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Mogą one jednak być powierzane podmiotom, które wykonują na naszą rzecz usługi. Podstawą powierzenia jest umowa o powierzeniu przetwarzania danych. Dane nie będą udostępniane  poza granice kraju.

Informujemy, że przysługuje prawo:

  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • usunięcia danych,
  • Powyższe żądania należy kierować do IOD.

Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia, możliwe jest złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane nie są wykorzystywane przy automatycznym podejmowanie decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udział w rekrutacji.