Jak zacząć?


  Twoje pierwsze trzy kroki w naszej Firmie:


Krok1

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i wybierz tą, która najbardziej Ci odpowiada.

Krok2

Prześlij swoje dokumenty aplikacyjne, CV i list motywacyjny zawierające Twoim zdaniem informacje, które mogą pomóc Ci w procesie rekrutacji.

Krok3

Jeśli Twoja aplikacja zostanie wybrana, skontaktujemy się z Tobą, poprosimy Cię o wydrukowanie i wypełnienie niżej wymienionych dokumentów:

Po odesłaniu wypełnionych dokumentów (skan/zdjęcie) na adres praca@euroline.com.pl umówimy się na rozmowę kwalifikacyjną.


Dokumenty możesz przekazać osobiście, wysłać pocztą na adres: Euroline Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 51,  64-100 Leszno lub przesłać e-mailem na adres: praca@euroline.com.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

"Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które zawarłem w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez spółkę Euroline Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie na wybrane stanowisko(a)."

"Oświadczam ponadto, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na wybrane stanowisko(a), w celu prowadzenia innych postępowań rekrutacyjnych przez spółkę Euroline Sp. z o. o."

Klauzula informacyjna dla kandydatów znajduje się na stronie www.euroline.com.pl/Klauzula-informacyjna-dla-kandydatow.html